Juan Dedeu es President del grup CHINA CONSULTANTS, membre del Consell d'Administració de 9 societats d'inversió mixta a la R.P. China, Delegat de l'Autoritat Portuaria de Barcelona (APB) a China, membre fundador de la Spanish Business Asociation de HK ( 1990), miembre fundador de la Cámara de Comercio Europea a HK (1994), President de la Spanish Business Asociation in Hong Kong (1992 - 1995) y President de la Cámara Oficial de Comercio Española a Hong Kong (2000-2002). Le seva dilatada experiencia a China a estat reconeguda per els Goberns d'España, Hong Kong y R.P. China. Juan Dedeu
PRESENTACIÓ

Joan Dedeu, President de CHINA CONSULTANTS
En els últims anys, el món empresarial ha estat immers en constants canvis, malgrat els quals, segons les teories dels experts, segueix sent vàlida la màxima que l'empresa per a la seva constant renovació ha de donar beneficis. Per aconseguir una major rendibilitat, a través d'una renovació constant, no hem de perdre de vista dues premisses fonamentals: la reducció de costos i l'ampliació de mercats.
Seguint aquestes directrius, la Xina apareix com un mercat de gran atractiu per a les empreses. No obstant això, la implantació d'una companyia o l'establiment de relacions comercials o industrials en aquest país comporta una sèrie de dificultats, a causa de factors com la grandària geogràfica, la competència que s'ha establert entre empreses ja consolidades, els protocols de negociació i relacions públiques, molt diferents dels habituals a Occident. I aquí és on un empresari necessita assessorament i guia per part de CHINA CONSULTANTS, que gràcies a l'experiència adquirida i al coneixement del mercat xinès, pot facilitar a les empreses un accés fàcil i rendible per aconseguir els seus propòsits de la manera menys arriscada.
La filosofia de CHINA CONSULTANTS es fonamenta en l'orientació vers el client com a factor imprescindible per a una col·laboració òptima. Els nostres clients són els qui millor coneixen els seus productes i nosaltres, després de 20 anys residint i treballant a la Xina, coneixem el mercat a la perfecció. Establir una estreta col·laboració per unir ambdós coneixements és la clau de l'èxit d'un projecte d'entrada a la Xina.
Una estructura pròpia amb oficines a Hong Kong, Shanghai i Pequín a la Xina i a Barcelona, Girona, Múrcia i València a Espanya, ens permet crear una comunicació fluida amb els nostres clients i un seguiment constant del projecte. Treballant d'aquesta manera, a prop dels nostres clients, aconseguim l'objectiu que esmentàvem al principi: rendibilitzar les seves empreses.
En definitiva, els professionals de CHINA CONSULTANTS duem a terme les gestions que el seu projecte necessita per triomfar a la Xina.