SERVEIS

  Serveis financers i de gestió contable.
  Recursos humans.
  Constitució i manteniment d'empreses a Hong Kong.
  Tramitació d'ajuts i subvencions.
  Visites a fires i certamens comercials.
  Servei de gestió en procesos de fusió i adquisició.
CHINA CONSULTANTS proporciona una sčrie de serveis dirigits a empreses que vulguin establir-se o que ja estiguin establertes a la Xina, a les quals els cal l'assessorament i el control d'experts per la gestió financera i de recursos humans, com a garantia d'čxit i competitivitat en el mercat xinčs.